Bierzmowanie

Duch Święty udzielony w sakramentach wtajemniczenia jest obecny w duszy jako On sam, a zarazem jako Dawca łaski stworzonej. Dostrzegamy Jego obecność pośrednio, przez świadectwo owoców, darów i cnót, które daje duszy. Czyni nas podobnymi do Chrystusa dzięki temu, że jest w duszy i w niej działa. (T. Grabowski OP, Sakrament bierzmowania, [w:] Znaki tajemnicy, red. K. Porosło i R. Woźniak, Kraków 2018, s. 307)

Celem przygotowania do bierzmowania jest stworzenie przestrzeni na coraz pełniejsze życie z Bogiem. Zawsze dzieje się to dwutorowo. Przede wszystkim jest to osobista modlitwa. Gdyby tej zabrakło, to nie jest możliwe przygotowanie się do przyjęcia jakiegokolwiek sakramentu.
Poza tym dzieje się to oczywiście na naszych spotkaniach, na których poruszamy przeróżne tematy dotyczące Boga, wiary, modlitwy, Pisma Świętego, Kościoła i rzecz jasna samego Ducha Świętego, który czasami wydaje się być całkowicie nieznany, a przecież jest nam bliższy niż jakikolwiek człowiek, którego znamy.
Zaproszeni mogą czuć się wszyscy, którzy rzeczywiście chcą coraz pełniej żyć chrześcijaństwem i swoją wiarą, a jednocześnie nie boją się wysiłku w drodze do Boga.