W dechę Już dość

Zaloguj się, aby opublikować tutaj swoje teksty i rysunki.

Wieści

1 2 3 4 5 6

Piątek Wielkanocny 10 kwietnia 2015

0
komentarzy

Piątek w oktawie Wielkanocy. Piątek Zmartwychwstania. Dziś jest dyspensa. Można jeść mięso. Można się radować. Można mieć pieśń chwały na ustach i w sercu.

Jednym Słowem: Psalm 149:

1 Alleluja.
Śpiewajcie pieśń nową Panu;
chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych.
2 Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą,
niech synowie Syjonu radują się swym Królem.
3 Niech chwalą Jego imię wśród tańców,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
4 Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie
i zdobi pokornych zwycięstwem.
5 Niech się weselą święci wśród chwały,
niech się cieszą na swoich sofach!
6 Niech chwała Boża będzie w ich ustach,
a miecze obosieczne w ich ręku:
7 aby dokonać pomsty wśród pogan
i karania pośród narodów;
8 aby ich królów zakuć w kajdany,
a dostojników w żelazne łańcuchy;
9 by wypełnić na nich pisany wyrok:
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Alleluja.

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki

Czwartek Wielkanocny 9 kwietnia 2015

2
komentarze

Witajcie. Dzisiejsze Słowo opowiada o Jego niezwykłości i o naszej godności. Dobrej modlitwy i dobrego dnia :)

Psalm 8:

2 O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
3 Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

4 Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
5 czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
7 Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:
8 owce i bydło wszelakie,
a nadto i polne stada,
9 ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

10 O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki

Środa Wielkanocna 8 kwietnia 2015

1
komentarz

Bardzo piękne są te psalmy, które liturgia nam daje w oktawie Zmartwychwstania. Są przepełnione niezwykłą radością. Niniejszym, przesyłam nam kolejny z nich do dzisiejszej modlitwy.

I jeszcze ważne ogłoszenie. Najbliższe dwa spotkania Jaśków będą bardzo istotne. Gorąco Was zachęcamy żebyście przyszli, jeśli tylko możecie. W najbliższy poniedziałek (13-ego) i kolejny (20-ego).

Psalm 105:

1 Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
głoście dzieła Jego wśród narodów!
2 Śpiewajcie Mu i grajcie Mu,
rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda!
3 Szczyćcie się Jego świętym imieniem;
niech się weseli serce szukających Pana!
4 Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,
szukajcie zawsze Jego oblicza!
5 Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał,
o Jego znakach i sądach ust Jego,
6 potomstwo Abrahama, Jego słudzy,
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
7
On, Jahwe, jest naszym Bogiem:
Jego wyroki obejmują świat cały.
8 Na wieki pamięta o swoim przymierzu,
obietnicę dał dla tysiąca pokoleń.
9 Zawarł je z Abrahamem
i przysięgę dał Izaakowi,

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki

Wtorek Wielkanocny 7 kwietnia 2015

1
komentarz

Na wtorkową modlitwę proponuję taką oto pieśń chwały! :)

Psalm 33:

1 Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
2 Sławcie Pana na cytrze,
śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach.
3 Śpiewajcie Jemu pieśń nową,
pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!
4 Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło niezawodne.
5 On miłuje prawo i sprawiedliwość:
ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej. 

18 Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją,
nad tymi, co ufają Jego łasce,
19 aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
20 Dusza nasza wyczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
21 W Nim przeto raduje się nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
22 Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie,
według ufności pokładanej w Tobie!

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki

Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia 2015

2
komentarze

Witajcie. Jezus zmartwychwstał i przyniósł pełnię radości. O tym jest psalm 16, który proponuję mieć dziś na ustach. Jeżeli w kimś pojawi się np. ochota żeby tańczyć lub śpiewać, to proszę tego nie powstrzymywać ;)

p.s. Dziś nie ma Jaśków. Widzimy się za tydzień :)

Ps 16,7-11

7 Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo nawet nocami upomina mnie serce.
8 Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.

9 Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
10 bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
11 Ukażesz mi ścieżkę życia,
pełnię radości u Ciebie,
rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki

Wielka Sobota 4 kwietnia 2015

0
komentarzy

Dziś Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Mszy świętej. Chrystus zasnął snem śmierci i nawiedza Otchłań.

Zanim zapadnie wieczór i Zmartwychwstały Pan przyjdzie, proponuję na modlitwie zrobić jedną prostą rzecz: wziąć Maryję do siebie. Ona jest Matką Słowa, wie jak wytrwać pod krzyżem i czekać, aż Syn przyjdzie.

J 19,25

25 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". 27 Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki

Wielka Noc 4 kwietnia 2015

0
komentarzy

Alleluja! Dobry jest! A Jego łaska na wieki! :)

Dzisiaj nie ma miejsca na modlitwę. Dziś jest miejsce na śpiew radości! Śpiewajmy cokolwiek przychodzi nam na usta, np. Psalm 118 :)

1 Alleluja.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo łaska Jego trwa na wieki.
2 Niech mówi dom Izraela:
"Łaska Jego na wieki".
3 Niech mówi dom Aarona:
"Łaska Jego na wieki".
4 Niech mówią bojący się Pana:
"Łaska Jego na wieki".

13 Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł,
lecz Pan mi dopomógł.
14 Pan, moja moc i pieśń,
stał się moim Zbawcą.
15 Okrzyki radości i wybawienia
w namiotach ludzi sprawiedliwych:

22 Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
23 Stało się to przez Pana:
cudem jest w oczach naszych.
24 Oto dzień, który Pan uczynił:
radujmy się zeń i weselmy!

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki

Wielki Piątek 3 kwietnia 2015

2
komentarze

Słowo. Iz 52,13 - 53,5.

13 Oto się powiedzie mojemu Słudze,
wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo.
14 Jak wielu osłupiało na Jego widok -
- tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd
i postać Jego była niepodobna do ludzi -
15 tak mnogie narody się zdumieją,
królowie zamkną przed Nim usta,
bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano,
i pojmą coś niesłychanego.
1 Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli?
na kimże się ramię Pańskie objawiło?
2 On wyrósł przed nami jak młode drzewo
i jakby korzeń z wyschniętej ziemi.
Nie miał On wdzięku ani też blasku,
aby na Niego popatrzeć,
ani wyglądu, by się nam podobał.
3 Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa,
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.
4 Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści,
a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
5 Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki

Wielki Czwartek 2 kwietnia 2015

3
komentarze

Dzisiaj przeskakujemy na chwilę do Nowego Testamentu i słuchamy Słowa św. Pawła, który pisze do wspólnoty w Koryncie (1 Kor 11,23-26).

Proponuję też ogarnąć szczególną modlitwą Ojca Maćka w dniu ustanowienia przez Pana Jezusa sakramentu kapłaństwa. Wchodzicie w to? :)

Dobrego świętowania!

23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 24 i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: "To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę". 25 Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: "Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę". 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki

Wielka Środa 1 kwietnia 2015

1
komentarz

Przesyłam fragment na dziś. Z księgi proroka Izajasza (Iz 50,4-9). Niech nas niesie i wprowadza w wielkie świętowanie.

4 Pan Bóg Mnie obdarzył
językiem wymownym,
bym umiał przyjść z pomocą
strudzonemu, przez słowo krzepiące.
Każdego rana pobudza me ucho,
bym słuchał jak uczniowie.
5 Pan Bóg otworzył Mi ucho,
a Ja się nie oparłem
ani się cofnąłem.
6 Podałem grzbiet mój bijącym
i policzki moje rwącym Mi brodę.
Nie zasłoniłem mojej twarzy
przed zniewagami i opluciem.
7 Pan Bóg Mnie wspomaga,
dlatego jestem nieczuły na obelgi,
dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz
i wiem, że wstydu nie doznam.
8 Blisko jest Ten, który Mnie uniewinni.
Kto się odważy toczyć spór ze Mną?
Wystąpmy razem!
Kto jest moim oskarżycielem?
Niech się zbliży do Mnie!
9 Oto Pan Bóg Mnie wspomaga.
Któż Mnie potępi?

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki

1 2 3 4 5 6