W dechę Już dość

Zaloguj się, aby opublikować tutaj swoje teksty i rysunki.

Wieści

Wołamy 2 czerwca 2015

Cześć,

Nasz wyjazd rekolekcyjny coraz bliżej. Wczoraj rozmawialiśmy o tym dlaczego warto wołać o Ducha Świętego. Za tydzień w poniedziałek będziemy tą (tę?) rozmowę kontynuować. Zapraszamy.

W tym tygodniu sięgnijmy na modlitwie do listu do Rzymian, który słyszeliśmy w niedzielnej liturgii Słowa. Niech Duch Święty robi w nas to co jest w tym fragmencie zapisane.

Rz 8,14-17:

"Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!" Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale."

Pozdrowienia!

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki