W dechę Już dość

Zaloguj się, aby opublikować tutaj swoje teksty i rysunki.

Wieści

Wielki Wtorek 31 marca 2015

Dzisiaj znów słuchamy proroka Izajasza (Iz 49,1-6):

1 Wyspy, posłuchajcie Mnie!
Ludy najdalsze, uważajcie!
Powołał Mnie Pan już z łona mej matki,
od jej wnętrzności wspomniał moje imię.
2 Ostrym mieczem uczynił me usta,
w cieniu swej ręki Mnie ukrył.
Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną,
utaił mnie w swoim kołczanie.
3 I rzekł mi: "Tyś Sługą moim, <Izraelu>,
w tobie się rozsławię".
4 Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem,
na darmo i na nic zużyłem me siły.
Lecz moje prawo jest u Pana
i moja nagroda u Boga mego.
5b Wsławiłem się w oczach Pana,
Bóg mój stał się moją siłą.
5a teraz przemówił Pan,
który mnie ukształtował od urodzenia
na swego Sługę,
bym nawrócił do Niego Jakuba
i zgromadził Mu Izraela.
6 A mówił: "To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą
dla podźwignięcia pokoleń Jakuba
i sprowadzenia ocalałych z Izraela!
Ustanowię cię światłością dla pogan,
aby moje zbawienie dotarło
aż do krańców ziemi".

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki

  • Ala Ala 2015.03.31

    'Krótki komentarz' :) Dzieki Mateusz!

  • Zośko Zośko 2015.04.01

    Dziękuję ;)

  • Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki 2015.04.01

    ;) czyli ktoś tam jest po drugiej stronie ekranu. superowo. no to jedziemy dalej.

  • Zaloguj się , aby zamieszczać komentarze.