W dechę Już dość

Zaloguj się, aby opublikować tutaj swoje teksty i rysunki.

Wieści

Wielki Czwartek 2 kwietnia 2015

Dzisiaj przeskakujemy na chwilę do Nowego Testamentu i słuchamy Słowa św. Pawła, który pisze do wspólnoty w Koryncie (1 Kor 11,23-26).

Proponuję też ogarnąć szczególną modlitwą Ojca Maćka w dniu ustanowienia przez Pana Jezusa sakramentu kapłaństwa. Wchodzicie w to? :)

Dobrego świętowania!

23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 24 i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: "To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę". 25 Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: "Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę". 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki