W dechę Już dość

Zaloguj się, aby opublikować tutaj swoje teksty i rysunki.

Wieści

Chrystus 18 listopada 2015

Chrystus - namaszczony Duchem Świętym i mocą, Ten, który nas namaszcza:

"Duch Pana Boga nade mną
bo Pan mnie namaścił. 
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, 
by opatrywać rany serc złamanych, 
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom 
i więźniom swobodę; 
aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, 
i dzień pomsty naszego Boga; 
aby pocieszać wszystkich zasmuconych, 
by rozweselić płaczących na Syjonie, 
aby im wieniec dać zamiast popiołu, 
olejek radości zamiast szaty smutku, 
pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. 
Nazwą ich terebintami sprawiedliwości, 
szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia". 

                                                                Iz 61, 1-3

duszpasterz duszpasterz