W dechę Już dość

Zaloguj się, aby opublikować tutaj swoje teksty i rysunki.

Wieści

Alleluja. 20 kwietnia 2015

Alleluja. Chwała i cześć :)

Dziękujemy Panu Jezusowi za dziś. Za widzialne, skaramentalne znaki Jego niewidzialnej łaski.

Myślę sobie, że na ten tydzień dobrze będzie zatrzymać w sercu pieśń, którą zakończyliśmy dzisiejsze spotkanie. Czyli przez cały tydzień, razem z aniołami śpiewać Alleluja. A co. Kto nam zabroni?

Proponuję do modlitwy fragment z Apokalipsy, rozdział 5:

11 I ujrzałem,
i usłyszałem głos wielu aniołów
dokoła tronu i Zwierząt, i Starców,
a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy,
12 mówiących głosem donośnym:
"Baranek zabity jest godzien
wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo".
13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie
i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu,
i wszystko, co w nich przebywa,
usłyszałem, jak mówiło:
"Zasiadającemu na tronie
i Barankowi
błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!"

Do zobaczenia w kolejny poniedziałek.
Dobrego tygodnia.

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki