W dechę Już dość

Zaloguj się, aby opublikować tutaj swoje teksty i rysunki.

Wieści

1 2 3 4 5 6

Rekolekcje - Jaśki 14 kwietnia 2016

0
komentarzy

Moi Drodzy, rekolekcje w Korbielowie zaczynamy w sobotę 16 kwietnia (wyjazd o 7.00), wracamy w niedzielę ok 15.00. Koniecznie zabierzcie śpiwór. Nasz pierwszy posiłek to obiad, nie zapomnijcie zjeść śniadania :) Do zobaczenia.

Lista osób:

1. Teresa Wawszczak
2. Weronika Herc
3. Michalina Sieniawska 
4. Olga Ciszewska
5. Tomasz Pycka
6. Szymon Wójcik
7. Olga Niessner
8. Zosia Olszowska
9. Zuzanna Sawiec
10. Ewa Antonowicz
11. Kaja Godziek
12. Kamila Stovrag
13. Ola Bors
14. Martyna Iwanicka

15. br. Marek Rozpłochowski
16. o. Maciej Chanaka 

Janki
17. Ewa Kopyść
18. Zuzia Marek
19. Paweł Woźniak
20. Maja Giołbas
21. Ewa Bomba


duszpasterz duszpasterz

Pan 25 listopada 2015

0
komentarzy

"Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia". 
                                                                                                                   
                                                                                                             List do Rzymian 10, 8-10

duszpasterz duszpasterz

Chrystus 18 listopada 2015

0
komentarzy

Chrystus - namaszczony Duchem Świętym i mocą, Ten, który nas namaszcza:

"Duch Pana Boga nade mną
bo Pan mnie namaścił. 
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, 
by opatrywać rany serc złamanych, 
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom 
i więźniom swobodę; 
aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, 
i dzień pomsty naszego Boga; 
aby pocieszać wszystkich zasmuconych, 
by rozweselić płaczących na Syjonie, 
aby im wieniec dać zamiast popiołu, 
olejek radości zamiast szaty smutku, 
pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. 
Nazwą ich terebintami sprawiedliwości, 
szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia". 

                                                                Iz 61, 1-3

duszpasterz duszpasterz

Stwórca 20 października 2015

0
komentarzy

Dobrej modlitwy!

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. 
Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. 
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy. 
A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!» Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. 
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi. 
A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!» A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. 
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci. 
A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; 18 aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. 
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty. 
Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi». 
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 
Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» 
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, 
na obraz Boży go stworzył: 
stworzył mężczyznę i niewiastę".
                                                                                      Rdz 1, 1-27

duszpasterz duszpasterz

Wszechmocny... 14 października 2015

0
komentarzy

Moi Drodzy, poniżej fragment Ewangelii o tajemnicy Bożej Wszechmocy uniżonej i pokornej.
Do zobaczenia w poniedziałek o 19  :)  

"Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy wstał i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy.Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować". (J 13, 1-2; 4-17)

 

duszpasterz duszpasterz

Jak zwykle w poniedziałek o 19 7 września 2015

0
komentarzy

Czekamy na Was w poniedziałek o 19.00 na naszych cotygodniowych
Jaśkowych spotkaniach... Do zobaczenia.

 

duszpasterz duszpasterz

Latorośl i Michał Archanioł 16 czerwca 2015

0
komentarzy

Witajcie,

Przedostatnie spotkanie za nami. W najliższy poniedziałek zapraszamy na ostatnie w tym sezonie spotkanie Jaśków. Do tego czasu trwajmy przy Słowie z Ewangelii św. Jana:

Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. (J 15,4-5)

 

Przesyłam też modlitwę do Michała Archanioła, którą wczoraj zakończyliśmy spotkanie:

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Pozdrowienia
+

 Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki

Radosna informacja 14 czerwca 2015

1
komentarz

Cześć, 

Wróciliśmy przed chwilą z naszych rekolekcji. 

Z radością i przyjemnością informujemy, że już jutro się widzimy, czyli spotkanie Jaśków jest normalnie, godz. 19:00.

Mateusz

 

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki

Wołamy 2 czerwca 2015

0
komentarzy

Cześć,

Nasz wyjazd rekolekcyjny coraz bliżej. Wczoraj rozmawialiśmy o tym dlaczego warto wołać o Ducha Świętego. Za tydzień w poniedziałek będziemy tą (tę?) rozmowę kontynuować. Zapraszamy.

W tym tygodniu sięgnijmy na modlitwie do listu do Rzymian, który słyszeliśmy w niedzielnej liturgii Słowa. Niech Duch Święty robi w nas to co jest w tym fragmencie zapisane.

Rz 8,14-17:

"Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!" Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale."

Pozdrowienia!

Mateusz Jaśki Mateusz Jaśki

Lista osobników na reko :) 29 maja 2015

0
komentarzy

Przypominam, że spotykamy się 12 czerwca (piątek) o 17.00!!! 

Mikołaj Niżegorodcew
Mateusz Soszyński
Ola Antonowicz
Ula Adamczyk
Martyna Iwanicka
Halszka Korzeniowska
Weronika Herc
Emilia Mitka
Basia Wojewoda
Natalia Stanisławek
Nicole Stateczna
Zofia Olszowska
Paulina Olivier
Ola Bors
Magda Sułkowska
Ola Ropek
Wiktoria Marchewczyk
Julia Kmak
Michelle Villanueva 

 

duszpasterz duszpasterz

1 2 3 4 5 6