W dechę Już dość

Zaloguj się, aby opublikować tutaj swoje teksty i rysunki.

Pismo Święte

1 2

Duch Święty 23 maja 2017

0
komentarzy
DUCH ŚWIĘTY i Jego działanie/ Odrodzenie w Duchu Świętym
I tydzień.

wtorek: J 3,1-13 

środa: Łk 11,5-13 

czwartek: J 14,15-31

piątek: J 16,5-15 

sobota: Dz 2,1-13 

niedziela: Mt 28, 16-20

 

II tydzień:

poniedziałek: Dz 2,14-21 

wtorek: Dz 2, 22-41 

środa: Jr 31,31-34 

czwartek: Rz 8, 14-17 

piątek: Ga 5, 16-24 

sobota: 1 Kor 12,1-11 

niedziela: J 20, 19-23

poniedziałek: J 2, 1-11

 

Ojciec Ojciec

Kolejne fragmenty Pisma Świętego 10 maja 2017

0
komentarzy
I tydzień.

czwartek (czyli jutro - 11.05.2017): J 9, 1-7

piątek: J 9, 35-38

sobota: 1 P 2, 4-9

niedziela: J 14, 1-12

 

II tydzień:

poniedziałek: J 14, 21-26

wtorek: J 17, 20-26

środa: J 15, 1-8

czwartek: J 15, 9-11

piątek: J 15, 12-17

sobota: Kol 3, 1-3

niedziela: J 14, 15-21

poniedziałek: J 15, 26 - 16,4a

 

Ojciec Ojciec

Nawrócenie - uzdrowieniem człowieka 26 kwietnia 2017

0
komentarzy

środa: J 8,31-36

czwartek:  Łk4,14-22

piątek: Ps 81,7-17

sobota: Mt 11, 25-30

niedziela: Łk 24, 13-35

 

II tydzień:

poniedziałek:  Oz 6,1-6

wtorek: Mt 5,13-16 

środa:  J 19, 25-27

czwartek: Mt 18,21-35

piątek: Dz 9, 1-20

sobota: Dz 2, 14a. 36-41

niedziela: J 10, 1-10

poniedziałek:  Ps 34, 2-11

 

Ojciec Ojciec

Wielkanoc:) 12 kwietnia 2017

0
komentarzy

Wielki Czwartek: J 13, 1-15
Wielki Piątek: Iz 52, 13- 53, 12
Wielka Sobota: Ez 37, 1-14
Niedziela Wielkanocna: J 20, 1-9
Poniedziałek Wielkanocny: Mt 28, 8-15
Wtorek Wielkanocny: J 20, 11-18
Środa Wielkanocna: Łk 24, 13-35
Czwartek Wielkanocny: Łk 24, 35-48
Piątek Wielkanocny: Flp 6-11
Sobota Wielkanocna: Ap 1, 9-18
Niedziela Miłosierdzia: J 20, 19-31
Poniedziałek: Rz 14, 7-9

Ojciec Ojciec

Kolejne fragmenty:) 3 kwietnia 2017

0
komentarzy

Fragmenty na ten tydzień - Jezus ZBAWICIELEM:
wtorek: Lb 21, 4-9 
środa: J 3, 13- 21 
czwartek: Ez 37, 1-14
piątek: Ef 2, 4-10
sobota: 1 P 1, 3-12
niedziela: Mt 21, 1-11
poniedziałek: J 12, 1-11

Ojciec Ojciec

Patrzeć i słuchać 28 marca 2017

0
komentarzy

wtorek: J 5, 1-16
środa: J 5, 17-30
czwartek: J 5, 31-47
piątek: J 7, 14-30
sobota: J 7, 37-52
niedziela: J 11, 1-45
poniedziałek: J 8, 1-11
Ewangelie z dnia, czasem rozszerzone. Jakoś tak chodzi mi po głowie, by być z Panem Jezusem w tym wszystkim, przypatrywać się Mu, szukać Go, być tuż obok Jego zdarzeń, przeżyć, myśli, słów.

Ojciec Ojciec

Jezus Drogą, Prawdą i Życiem 12 marca 2017

0
komentarzy

JEZUS DROGĄ, PRAWDĄ, ŻYCIEM

 I tydzień:

wtorek: J 10, 1-10 

środa: J 14, 1-14

czwartek:  Mk 10, 17-22

piątek:  Mk 10, 23-31

sobota: Wj 17, 3-7

niedziela: J 4, 5-42

 

II tydzień:

poniedziałek:  Łk 2, 41-51a

wtorek: Mt 11, 25-30

środa:  Łk 9, 23-27

czwartek:  J 6, 26-40 

piątek: J 8, 12-19

sobota: Łk 1, 26-38

niedziela: J 9, 1-41

poniedziałek: Ef 5, 8-14

 

Ojciec Ojciec

Świadectwo Basi Turek 28 lutego 2017

0
komentarzy

Nie wiedziałem, gdzie to wrzucić, więc dodaję tutaj do Pisma Świętego, bo na pewno tutaj zaglądacie.

To jest świadectwo nawrócenia Basi. Tyle opisu wystarczy, resztę już sami posłuchajcie od Basi

https://youtu.be/XzbNLEAHh54

Ojciec Ojciec

Miłość Boga 26 lutego 2017

0
komentarzy

I tydzień:

wtorek: Mdr 11, 24-26 

środa: Oz 11,1-4

czwartek: Iz 49, 15 -16 

piątek: Ps 139, 1-16 

sobota: Łk 15,1-6

niedziela: Mt 4, 1-11

 

II tydzień:

poniedziałek:   Łk 15, 11-32 

wtorek:  Rz 8, 31-39 

środa:  1 J 4, 7-12 

czwartek:  1 Kor 13, 1-13 

piątek: Ef 1, 3-6

sobota: Iz 54, 4-8

niedziela: Mt 17,1-9

poniedziałek: Ps 33, 18-22

 

Ojciec Ojciec

Sens życia 14 lutego 2017

0
komentarzy
I tydzień.

wtorek: Rdz 1, 24 – 1,31 (raz jeszcze do przetrawienia :)

środa: Mt 13, 44-46

czwartek: Mt 13, 47-52

piątek: Mt 5, 1-12

sobota: 1 Kor 3, 16-23

niedziela: Mt 5, 38-48

 

II tydzień:

poniedziałek: Mt 20, 20-28

wtorek: J 1, 1-5

środa: J 1, 6-12

czwartek: J 1, 12-18

piątek: Mk 8, 34-38

sobota: Mt 6, 19-21

niedziela: Mt 6, 24- 34

poniedziałek: Iz 49, 14-15

 

Ojciec Ojciec

1 2