W dechę Już dość

Zaloguj się, aby opublikować tutaj swoje teksty i rysunki.

od czasu w kajaku - w kajaku do czasu - część druga

Prześlij w komentarzu link do albumu w Picasa Web Albums, aby załączyć tutaj swoje zdjęcia.