W dechę Już dość

Zaloguj się, aby opublikować tutaj swoje teksty i rysunki.

Pismo Święte

Miłość Boga 26 lutego 2017

I tydzień:

wtorek: Mdr 11, 24-26 

środa: Oz 11,1-4

czwartek: Iz 49, 15 -16 

piątek: Ps 139, 1-16 

sobota: Łk 15,1-6

niedziela: Mt 4, 1-11

 

II tydzień:

poniedziałek:   Łk 15, 11-32 

wtorek:  Rz 8, 31-39 

środa:  1 J 4, 7-12 

czwartek:  1 Kor 13, 1-13 

piątek: Ef 1, 3-6

sobota: Iz 54, 4-8

niedziela: Mt 17,1-9

poniedziałek: Ps 33, 18-22

 

Ojciec Ojciec