W dechę Już dość

Zaloguj się, aby opublikować tutaj swoje teksty i rysunki.

Wieści dla I roku

List do Boga 30 września 2016

Moi Drodzy,

Do wszystkich, którzy nie byli obecni na ostatnim spotkaniu.

W trakcie spotkania pisaliśmy list do Boga, który wróci do Was za około dwa lata, gdy będziecie kończyć przygotowanie do bierzmowania.

List ten ma stanowić Waszą osobistą modlitwę, w której bezpośrednio zwracacie się do Boga. Możecie napisać o Waszych obawach, nadziejach, prośbach i o tym, jak teraz wygląda Wasza relacja z Bogiem.

Nikt poza Wami i Bogiem nie będzie tego listu czytał, dlatego możecie się czuć zupełnie swobodni i szczerzy w tym, co napiszecie.

Napisany list przynieście na najbliższe spotkanie w zaklejonej i podpisanej Waszym nazwiskiem kopercie.

o. Marek

Ojciec Ojciec